Projekty zrealizowane

Muzyczny Wehikuł Czasu na Woli

Cykl 4 koncertów – warsztatów, które odbyły się w Wolskim Centrum Kultury przy ulicy Działdowskiej 6, w dzielnicy Wola.

Wysokiej klasy doświadczenie kulturalne, tworzone przez profesjonalnych muzyków, przeprowadza widzów przez historię 4 okresów w muzyce: lata 20, 60-70, 80-90 oraz lata współczesne. Koncert składa się ze znanych, polskich szlagierów, charakterystycznych dla każdego z okresów. Przeplatany jest opowieściami o ówczesnym życiu, artystach, śmiesznymi anegdotami z ich życia i twórczości.

Prowadzący – przenosi widzów w nastój epoki. Każde spotkanie oddaje inne emocje, zwraca uwagę zarówno na różnice jak i elementy wspólne. Pokazuje jak rodzaj muzyki, charakterystyczny dla danego okresu, doskonale harmonizował z tym, co akurat działo się w kraju, kulturą czy ubiorem. Istotnym elementem 2 godzinnego spotkania jest animacja publiczności do wspólnego udziału w wydarzeniu. Artyści angażują publiczność. Zachęcają do wspólnej zabawy i śpiewu. Jest to wysokiej klasy uczta artystyczna połączona z edukacją kulturalną, jednocześnie angażująca widzów do aktywnego udziału. Interaktywny koncert tworzony wspólnie z publicznością. Uczestnicy stają się częścią wydarzenia kulturalnego. Przestają być tylko widzami, zaczynają współtworzyć, razem śpiewać. Otwierają się na muzykę. Ten interaktywny koncert daje również pretekst do integracji środowiska lokalnego oraz miedzy pokoleniowo. W tym przypadku świetnie sprawdza się powiedzenie: "muzyka łączy pokolenia". Wydarzenie świetnie nadaje się dla całej rodziny od dziadków, aż po maluchy. Jest znakomitą alternatywą spędzenia aktywnie czasu w gronie rodziny i przyjaciół delektując się sztuką jednocześnie.

I. KONCERT/WARSZTAT : MUZYKA LAT 20-30. 27.04.2016 r. g.19.00
II. KONCERT/WARSZTAT : MUZYKA LAT 60-70 11.05.2016 r. g.19.00
III. KONCERT/WARSZTAT: MUZYKA LAT 80-90  08.06.2016 r. g.19.00
IV. KONCERT/WARSZTAT: MUZYKA WSPÓŁCZESNA  22.06.2016 r. g.19.00

 

Beznazwy-2

 

 

Rodzinne Spotkania z kulturą – Muzyczny Wehikuł Czasu na Bielanach

Rodzinne Spotkania z Kulturą – Muzyczny Wehikuł Czasu to cykl 2 koncertów – warsztatów, które odbyły się w Podziemiu Kamedulskim w Lesie Bielańskim.

Projekt był uzupełnieniem oferty realizowanej na Woli i utrzymany był w podobnej konwencji artystycznej.

I. KONCERT/WARSZTAT : MUZYKA LAT 20-30 16.05.2016
II. KONCERT/WARSZTAT: MUZYKA WSPÓŁCZESNA 20.06.2016

 

Beznazwy-3

 

Roztańczony Targówek – jak na przedwojennym dancingu

Roztańczony Targówek – jak na przedwojennym dancingu to unikatowe wydarzenie kulturalne skierowane do mieszkańców dzielnicy Targówek. Polegało na zorganizowaniu cyklu dwóch spotkań tanecznych. Zespół muzyczny grał przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Zadanie było zrealizowane w otwartej przestrzeni publicznej dzielnicy Targówek. Miało charakter ogólnodostępny i uwzględniało integrację międzypokoleniową oraz integrację środowisk lokalnych. Inicjatywa adresowana do dużej liczby mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakładał aktywny udział uczestników. 

Podczas spotkań organizatorzy odtworzyli klimat potańcówki przedwojennej Warszawy. Instruktorzy uczyli uczestników najpopularniejszych tańców przedwojennej Warszawy m. in.: polki i walczyka. W ramach spotkań można było również wspólne śpiewać  przedwojenne szlagiery. Wszystko działo się przy akompaniamencie muzyki na żywo.
Miejsce: Park im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha".

I. spotkanie 02.07.2016
II. spotkanie 30.07.2016

 

 targowek

Aktywne Miasto Rodzinne

Fundacja Miejsce Kreatywne wspólnie z Fundacją ART. realizauje projekt pn.: Aktywne Miasto Rodzinne. Jest  to inicjatywa, której pierwsza edycja odbyła się w roku 2015. Inauguracją projektu będzie Festiwal Rodziny, który w tym roku, ze względu na planowany czas oraz miejsce, będzie miał szansę być spektakularnym, rodzinnym wydarzeniem. Odbędzie się 29 maja na Stadionie Miejskim Legii Warszawa. Dzięki współpracy z Fundacją Legii Warszawa, mamy możliwość zapewnić warszawskim rodzinom, nie tylko dogodne dojazdowo miejsce w centrum miasta, ale i dużą, ciekawą przestrzeń, do przeprowadzenia wielu ciekawych animacji oraz gier. Jak co roku zapraszamy do współpracy inne organizacje, oferujące bezpłatnie rodzinne animacje.

W ramach drugiej edycji projektu będziemy organizować cykl powszechnych i innowacyjnych warsztatów i wydarzeń w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacyjnego, które będą sprzyjały wzmacnianiu więzi rodzinnych oraz promocję planowanej i istniejącej, bezpłatnej oferty skierowanej do mieszkających w Warszawie rodzin.
Jednocześnie projekt dał możliwość stworzenia pretekstu medialnego do promocji idei aktywnej rodziny oraz animacji, pobudzenia do wspólnej aktywności rodzin mieszkających w Warszawie.

Działania projektowe obejmowały warsztaty organizowane w każdej dzielnicy Warszawy:
– Kreatywna Lodówka (otwarte plenerowe animacje o zdrowym odżywianiu),
– Patrz! To Warszawa!(otwarte plenerowe warsztaty fotograficzne)
– Rozśpiewana Rodzinka (grupowe warsztaty muzyczne)
– Drugie Życie Przedmiotów (grupowe kreatywne warsztaty)
 oraz 2 koncerty/dancingi na terenach nadwiślanych.

Więcej o projekcie na stronie: www.aktywnemiastorodzinne.pl

Beznazwy-4

Aktywne Miasto Seniora

Projekt realizowany od lipca do listopada 2016r.

Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy to kampania promocyjna ukazująca Seniorów, jako ludzi aktywnych i pełnych pasji, oparta na serii zdjęć przedstawiających aktywne osoby 60+ z ich dziećmi/ wnukami. Fotografie były promowane w Internecie oraz autobusach warszawskiej komunikacji miejskiej. Poprzedziła je profesjonalna sesja zdjęciowa.

Drugim etapem było wydarzenie: „Warszawa – moja młodość” – dzień celebrowania wartości, jakie Seniorzy wnoszą w życie społeczne. Były to warsztaty o charakterze ogólnomiejskim, w których główną rolę odegrywali Seniorzy, zaproszeni do współpracy przez Fundację Miejsce Kreatywne. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Seniorów dla Seniorów i ich rodzin oraz przyjaciół, a odbyły się w otwartej przestrzeni publicznej w Dzielnicy Wola.

Wydarzenie zostało zorganizowane wokół trzech tematów:

1. Smaki mojej młodości (wspólne gotowanie)

2. Dźwięki mojej młodości (wspólne międzypokoleniowe śpiewanie)

3. Obrazy mojej młodości (stworzenie kolażu – makiety, ze zdjęć przyniesionych przez uczestników)

 

Beznazwy-1

 

 

Bliskie spotkania z muzyką

Cele projektu:

  1. Zapewnienie dorosłym mieszkańcom Warszawy dostępu do niestandardowej, wysokiej jakości rozrywki kulturalnej stymulującej kreatywność, umożliwiającej poznanie nowych osób, stworzenie społeczności lokalnej oraz zwracającą uwagę na możliwość czerpania przyjemności z obcowania z muzyką i sztuką na co dzień.
  2. Promowanie inicjatyw kulturalnych pobudzających kreatywność i angażujących publiczność do aktywnego udziału otwierających na czerpanie radości z poznawania i obcowania z kulturą i sztuką.

Zrealizowano cykl interaktywnych warsztatów w Barometrze w Warszawie

Źródło finansowania: M.st. Warszawa

 

"Aktywne Miasto Rodzinne"

Fundacja Miejsce Kreatywne w partnerstwie z Fundacją ART zrealizowała projekt współfinansowany przez m. st. Warszawę pn.: Aktywne Miasto Rodzinne . Ideą przewodnią projektu była promocja działań zmierzających do wzmacniania więzi rodzinnych wśród mieszkańców Warszawy. W dzisiejszych czasach potrzebne są przykłady działań, które wzmacniają więzi rodzinne i uczą spędzania wspólnie wolnego czasu w mieście. Projekt, który stworzyliśmy miał na celu równolegle edukować, promować oraz stymulować i zachęcać uczestników do rodzinnej aktywności. W ramach całorocznej Kampanii Społecznej stworzyliśmy bazę ciekawych miejsc i aktywności rodzinnych proponowanych przez różne organizacje pozarządowe, instytucje miejskie oraz niezależne firmy. Wspólnie z nimi stworzyliśmy spójną akcję informacyjno – edukacyjno – animacyjną zachęcającą do odnajdowania rodzinnej pasji, poznawania innych rodzin i wzmacniania więzi poprzez wspólnie spędzony czas. W ramach akcji prezentowaliśmy ogólnodostępne zajęcia dla całej rodziny. Tworzyliśmy internetową bazę miejsc, instytucji, organizacji, proponujących różnego rodzaju aktywności. Przez całe wakacje zorganizowane zostały eventy o charakterze ogólnomiejskich warsztatów otwartych. Przez okres od czerwca do września 2015 r. w 18 dzielnicach Warszawy realizowane były warsztaty dla całych rodzin, przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Biuro Projektów i Pomocy Społecznej m.st. Warszawy.

Źródło finansowania: M.st. Warszawa

 

Festiwal Rodziny

Cele projektu:

  1. Budowanie pozytywnego wzorca: Rodziny – zdrowej, aktywnej i otwartej
  2. Aktywizowanie Rodzin do aktywnego wspólnego spędzania wolnego czasu
  3. Zachęcenie Rodzin z obszaru kumulacji problemów społecznych do spędzenia aktywnie czasu z dziećmi
  4. Edukacja uczestników w zakresie spędzania rodzinnie wolnego czasu
  5. Stworzenie medialnej mody na aktywne, rodzinne spędzanie czasu.

Głównym adresatem akcji były rodziny z dziećmi mieszkające na terenie m.st. Warszawy (750 osób)

Źródło finansowania: M.st. Warszawa

 

Materiały Promocyjne – promocja działalności konsorcjów realizujących Lokalne Systemy Wsparcia na obszarach rewitalizowanych

Cele projektu:

Przygotowanie filmu o organizacjach LSW na Pradze.

Źródło finansowania: M.st. Warszawa