Projekty

Fundacja Miejsce Kreatywne powstała w grudniu 2013 roku. Fundacja zajmuje się promocją aktywności pobudzających kreatywność u osób dorosłych i dzieci. Ideą Fundacji jest budowanie nowych standardów postępowania poprzez tworzenie innowacyjnej oferty łączącej zabawę i edukację oraz poprzez zwrócenie uwagi i promocję tego, co już istnieje i jest dostępne dla każdego. Pobudzanie ludzi do aktywności, wspólnego spędzania czasu, dobrej zabawy, uczenia zmiany prostych nawyków wpływających na podniesienie jakości życia oraz poczucia szczęścia i spełnienia. Ważną częścią działalności Fundacji jest promocja współpracy i wymiany dobrych praktyk między organizacjami pozarządowymi działającymi w Warszawie. Część akcji, które do tej pory realizowała Fundacja Miejsce Kreatywne miała na celu rozwój współpracy między organizacjami oraz ich sieciowanie.

PROJEKTY BIEŻĄCE

PROJEKTY ZREALIZOWANE